Vijesti

Wyndham Worldwide izvještava o zaradi u prvom tromjesečju 2015: rast od 32%

Odaberite jezik
Wyndham
Wyndham
Napisao urednik

Wyndham Worldwide Corporation danas je objavio rezultate za tri mjeseca koja su završila 31. ožujka 2015.

Izdvajamo u prvom tromjesečju:

Ispiši Prijateljski, PDF i E-mail

Wyndham Worldwide Corporation danas je objavio rezultate za tri mjeseca koja su završila 31. ožujka 2015.

Izdvajamo u prvom tromjesečju:

Prilagođena razrijeđena dobit po dionici (EPS) za prvo tromjesečje iznosila je 1.03 USD, što je porast od 32% u odnosu na prilagođeni razrijeđeni EPS od 0.78 USD u prvom tromjesečju 2014. Izvješteni razrijeđeni EPS iznosio je 1.00 USD u prvom tromjesečju 2015, što je porast od 45% u odnosu na prijavljeni razrijeđeni EPS od 0.69 USD iz istog razdoblja 2014.

Prihodi su porasli za 6% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. U konstantnoj valuti prihodi su porasli za 9%.

Prilagođena EBITDA povećala se za 14% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. U konstantnoj valuti, prilagođena EBITDA porasla je za 18%.

Tijekom tromjesečja, Društvo je otkupilo 1.7 milijuna dionica svojih uobičajenih dionica za 150 milijuna USD.

“Snažno smo započeli ove godine. Unatoč značajnim valutnim vjetrovima, prilagođeni razrijeđeni EPS povećao se za 32%, a prilagođeni EBITDA u prvom tromjesečju za 14% ”, rekao je Stephen P. Holmes, predsjednik i izvršni direktor. „Sva su tri poduzeća još jednom dobro poslovala, što je istaknuto snažnim domaćim rastom RevPAR-a u našoj hotelskoj grupi, poboljšanom ponudom i troškovima prodaje u vlasništvu za odmor i snažnim rastom u svim našim tvrtkama za iznajmljivanje kuća za odmor. Nastavljamo s postizanjem snažnih rezultata, alociranjem kapitala kako za ulaganje u posao, tako i za povratak dioničarima, i inoviramo kako bismo stvorili snažnu konkurentsku poziciju u budućnosti. "

REZULTATI POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU 2015

Prihodi u prvom tromjesečju iznosili su 1.3 milijarde USD, što je porast od 6% u odnosu na prethodno razdoblje. U stalnim deviznim prihodima povećali su se za 9%, što odražava rast u svim segmentima poslovanja Društva.

Prilagođeni neto prihod iznosio je 126 milijuna USD, ili 1.03 USD po razrijeđenoj dionici, u usporedbi sa 102 milijuna USD, odnosno 0.78 USD po razrijeđenoj dionici za isto razdoblje 2014. Povećanje odražava jače financijske rezultate u svim poslovima Kompanije. EPS je također imao koristi od programa otkupa dionica tvrtke, koji je smanjio ponderirani prosjek razrijeđenih dionica za 6% u odnosu na prošlu godinu.

Prijavljeni neto prihod za prvo tromjesečje 2015. iznosio je 122 milijuna USD, ili 1.00 USD po razrijeđenoj dionici, u usporedbi s 90 milijuna USD, ili 0.69 USD po razrijeđenoj dionici, za prvo tromjesečje 2014. Izvješteni neto prihod u oba razdoblja odražava nekoliko stavki izuzetih iz prilagođene neto prihod. Neto rezultat ovih stavki nepovoljno je utjecao na neto prihod prvog tromjesečja 2015 za 4 milijuna američkih dolara, a nepovoljno je utjecao na neto prihod prvog kvartala 2014 za 12 milijuna američkih dolara. Potpuna usklađivanja prilagođenih rezultata s rezultatima GAAP-a prikazana su u tablici 8. ovog priopćenja za javnost.

Slobodni novčani tok iznosio je 197 milijuna USD za tri mjeseca koja su završila 31. ožujka 2015., u usporedbi s 269 milijuna USD za isto razdoblje 2014. Pad slobodnog novčanog toka odražava vremenski raspored obrtnog kapitala, uključujući potrošnju zaliha. Društvo definira slobodni novčani tijek kao neto novac koji osigurava operativna aktivnost umanjen za kapitalne izdatke. Za tri mjeseca koja su završila 31. ožujka 2015. neto gotovina osigurana operativnim aktivnostima iznosila je 253 milijuna USD, u usporedbi s 315 milijuna USD u razdoblju prethodne godine. Tvrtka očekuje slobodni novčani tijek za cijelu 2015. godinu od približno 800 milijuna USD u usporedbi sa 749 milijuna USD besplatnog novčanog tijeka u 2014.

REZULTATI POSLOVNE JEDINICE

Prenoćište (Wyndham Hotel Group)

Prihodi su u prvom tromjesečju 292. iznosili 2015 milijuna američkih dolara, što je porast od 23% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. Bez akvizicije i u stalnoj valuti, prihodi su porasli za 14%, što odražava veći domaći rast RevPAR-a i svjetskih soba, kao i sve veće globalne kotizacije .

Ukupni RevPAR po cijelom sustavu povećao se za 1.7% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. Domaći RevPAR povećao se za 7.7%, ali je djelomično nadoknađen padom međunarodnog RevPAR-a za 9.8%. U stalnoj valuti, isključujući akvizicije, ukupni RevPAR po cijelom sustavu povećao se za 4.0%.

Prilagođeni EBITDA za prvi kvartal 2015. iznosio je 79 milijuna američkih dolara, što je porast od 16% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. Povećanje prvenstveno odražava veći domaći rast RevPAR-a i svjetskih soba, kao i veće naknade za licenciranje među segmentima za upotrebu marke Wyndham trgovački naziv.

Na dan 31. ožujka 2015. hotelski sustav tvrtke sastojao se od preko 7,670 nekretnina i preko 667,000 soba, što je za 3.2% više u odnosu na prvo tromjesečje 2014. Razvojni plinovod obuhvaćao je 925 hotela i približno 116,000 soba, od čega 58% međunarodna i 62% su novogradnja.

Razmjena za odmor i iznajmljivanje (Wyndham razmjena i iznajmljivanje)
Prihodi su u prvom tromjesečju 369. iznosili 2015 milijuna USD, što je pad od 3% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. U konstantnoj valuti prihodi su porasli za 5%.

Prihodi od razmjene iznosili su 185 milijuna USD, što je pad od 1% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. U konstantnoj valuti prihodi od tečaja porasli su za 2%, budući da je prosječni broj članova porastao za 2.5%, a tečajni prihod po članu bio je nepromijenjen.

Prihodi od iznajmljivanja odmora iznosili su 166 milijuna USD, što je pad od 6% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. U konstantnoj valuti prihodi od najma odmora porasli su za 8%, što odražava rast broja transakcija od 7.0% i prosječnu neto cijenu po odmoru za 0.9% iznajmljivanje.

Prilagođeni EBITDA za prvo tromjesečje 2015. iznosio je 104 milijuna USD, što je porast od 9% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. Na valutno neutralnoj osnovi i isključujući otuđenje poduzeća, prilagođeni EBITDA povećao se za 9% u odnosu na razdoblje prethodne godine, prvenstveno što odražava veći prihod i ukidanje pričuve u iznosu od 4 milijuna dolara koje su rezultat povoljne presude povezane s porezima na dodanu vrijednost.

Vlasništvo na odmoru (Vlasništvo na odmoru u Wyndhamu)
Prihodi su u prvom tromjesečju 617. iznosili 2015 milijuna USD, što je porast od 4% u odnosu na prvo tromjesečje 2014.

Neto prodaja VOI-a porasla je za 11%, prvenstveno odražavajući niže rezerviranje za kreditne gubitke i priznavanje odgođenih prihoda. Bruto prodaja VOI-a iznosila je 390 milijuna USD u prvom tromjesečju 2015. godine, što je pad od 5% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. godine, što je odraz smanjenja volumena po gostu (VPG) od 4.2% i pada protoka turneje za 1.2%. U konstantnoj valuti, VPG je opao za 3.1%, prvenstveno što je rezultat veće kombinacije obilazaka novih vlasnika, koji uglavnom imaju niži VPG od obilazaka postojećih vlasnika.

Prilagođeni EBITDA za prvi kvartal 2015. iznosio je 130 milijuna USD, što je porast od 13% u usporedbi s prvim tromjesečjem 2014, prvenstveno odražavajući rast neto prihoda i niže troškove prodaje.

Druge stvari

Društvo je otkupilo 1.7 milijuna dionica običnih dionica za 150 milijuna američkih dolara tijekom prvog tromjesečja 2015. Od 1. travnja do 27. travnja 2015. Društvo je otkupilo dodatnih 0.5 milijuna dionica za 45 milijuna američkih dolara. Preostalo odobrenje za otkup dionica Društva iznosi 821 milijuna USD od 27. travnja 2015.
Prijavljeni neto trošak kamata u prvom tromjesečju 2015. iznosio je 23 milijuna USD, u usporedbi s 25 milijuna USD u prvom tromjesečju 2014.
Podaci o bilanci na dan 31. ožujka 2015 .:

Novac i novčani ekvivalenti od 180 milijuna USD, u usporedbi s 183 milijuna USD na dan 31. prosinca 2014

Neto potraživanja po ugovoru o vlasništvu za odmor, u iznosu od 2.6 milijardi dolara, u usporedbi s 2.7 milijardi dolara na dan 31. prosinca 2014

Vlasništvo nad odmorom i ostali inventar od 1.2 milijarde USD, nepromijenjeni od 31. prosinca 2014

Sekuritizirani dug vlasništva nad godišnjim odmorom od 2.2 milijarde dolara, nepromijenjen od 31. prosinca 2014

Dugoročni dug od 3.0 milijarde USD, u usporedbi s 2.9 milijardi USD 31. prosinca 2014. Preostali kapacitet zaduživanja revolving kredita, umanjen za komercijalne zajmove, iznosio je 1.1 milijarde USD na dan 31. ožujka 2015, u usporedbi s 1.3 milijarde USD iz prosinca 31. travnja 2014
Raspored duga uključen je u Tablicu 5. ovog priopćenja za javnost.

Za cijelu 2015. godinu Društvo ponavlja sljedeće smjernice:

Prihodi od približno 5.450 - 5.550 milijardi dolara.

Prilagođena EBITDA od približno 1.285 - 1.315 milijardi USD. Smjernice odražavaju negativni utjecaj deviza na 42 milijuna USD u usporedbi s rezultatima za cijelu godinu 2014. godine.

Za cijelu 2015. godinu Tvrtka ažurira sljedeće smjernice:

Prilagođeni razrijeđeni EPS od približno 4.81 do 4.96 USD na temelju razrijeđenog udjela od 121.4 milijuna, u odnosu na 4.75 - 4.90 USD na temelju razrijeđenog udjela od 123 milijuna.

Ispiši Prijateljski, PDF i E-mail

O autoru

urednik

Glavna urednica je Linda Hohnholz.