Kategorija - ICTP

Međunarodna koalicija turističkih partnera globalna je organizacija za turističku i turističku industriju.

ZELENI RAST I KVALITETA = POSLOVANJE