Kategorija - vijesti o putovanju u Laos

Vijesti o putovanju i turizmu u Laosu za putnike i turističke profesionalce. Laos je država jugoistočne Azije kojom prolazi rijeka Mekong i poznata je po planinskom terenu, francuskoj kolonijalnoj arhitekturi, naseljima brdskih plemena i budističkim samostanima. Glavni grad Vientiane nalazi se na spomeniku That Luang, gdje se u relikvijaru nalazi Budina grudna kosti, plus ratni spomenik Patuxai i Talat Sao (Jutarnja tržnica), kompleks prepun hrane, odjeće i zanatskih štandova.