Kategorija - Crna Gora

Najnovije vijesti iz Crne Gore - putovanja i turizam, moda, zabava, kulinarstvo, kultura, događaji, sigurnost, sigurnost, vijesti i trendovi.

Vijesti iz Crne Gore o putovanjima i turizmu za posjetitelje. Crna Gora je balkanska zemlja sa surovim planinama, srednjovjekovnim selima i uskim pojasom plaža duž svoje jadranske obale. Boka Kotorska, nalik fjordu, prošarana je primorskim crkvama i utvrđenim gradovima poput Kotora i Herceg Novog. Nacionalni park Durmitor, dom medvjeda i vukova, obuhvaća vrhove vapnenca, ledenjačka jezera i 1,300 m dubok kanjon rijeke Tare.