Kategorija - Vijesti afričke turističke zajednice

Vijesti i ažuriranja relevantni su za članove Afrička turistička zajednica.  
Ono što je važno za afričku industriju putovanja i turizma.
Afrika je destinacija odabrana za međunarodne posjetitelje.

Službene vijesti udruženja afričkih turističkih odbora.