Kategorija - Laos

Najnovije vijesti iz Laosa - putovanja i turizam, moda, zabava, kulinarstvo, kultura, događaji, sigurnost, sigurnost, vijesti i trendovi.

Vijesti o putovanju i turizmu u Laosu za putnike i turističke profesionalce. Laos je država jugoistočne Azije kojom prolazi rijeka Mekong i poznata je po planinskom terenu, francuskoj kolonijalnoj arhitekturi, naseljima brdskih plemena i budističkim samostanima. Glavni grad Vientiane nalazi se na spomeniku That Luang, gdje se u relikvijaru nalazi Budina grudna kosti, plus ratni spomenik Patuxai i Talat Sao (Jutarnja tržnica), kompleks prepun hrane, odjeće i zanatskih štandova.